Gå inte på AdBlue-bluffen – så sparar du tusenlappar (2023)

Premium Många moderna dieselbilar kräver så kallad AdBlue-vätska för att rena avgaserna. Enligt kemikalieföretaget Total tredubblas förbrukningen av AdBlue för 2019 års dieslar. Kostnaden kan uppgå till en halv miljard kronor per år – och den drabbar de redan hårt malusbelastade bilägarna. Men du kan komma betydligt billigare undan – helt riskfritt!

Dela på Facebook

Tweeta

Sänkt bränsleförbrukning och lägre utsläpp har varit modellen för bilproducenterna sedan urminnes tider. Parallellt har motorernas effekt stadigt ökat. Det utsläppsvärde som för gemene man alltid varit mest intressant har varit koldioxid.

Hösten 2015 markerade startskottet för en förändring. Ridån för vad som kom att kallas Dieselgate föll och världen fick höras talas om ett nytt, skadligt ämne producerat av oljebrännaren – kväveoxider, även kallat NOx. I takt med den ökade miljömedvetenheten skedde vad som närmast kan kallas en världsomfattande folkbildning. Diesel blev svartmålat och utsläppskraven skärptes i form av nya och mer krävande Euro-klasser.

Åtgärderna har lett till att en ny, transparent vätska tvingats fram till dieselmotorns avgassystem – AdBlue, som har till uppgift att råda bot på kväveoxiderna.

För att klara av de nu ännu strängare kraven från EU kommer dess konsumtion kraftigt ökas för 2019 års modell. Räckvidden mellan tankningar kommer till följd av detta reduceras, vilket gör att bilförarna kommer behöva tanka AdBlue mellan servicetillfällen.

Kraftigt ökad AdBlue-förbrukning

Det är inte biltillverkarnasjälva som publicerar uppgifternautankemikalieföretaget Total som säljer AdBlue på sina mackar. Total har på sin hemsida – döpt till "Change for blue" – sammanställt data som tydligt visar att dieslar producerade för modellår 2019 får kraftigt ökadAdBlue-förbrukning. I snitt rör det sig om en tredubbling av förbrukningen.

Nog skulle en så pass stor förändring faktiskt göra att biltillverkarna går ut och informerar sina kunder om detta? Tyvärr är inte detta fallet.

Att bilföraren nu kan komma behöva fylla på AdBlue 3–4 gånger mellan servicetillfällena när många bilar tidigare klarade denna sträcka utan påfyllning lägger över ett stort ansvar på föraren.

Utan korrekt information ökar risken för feltankningar. AdBlue kan hällas i dieseltank, vatten kan hällas i AdBlue-tank. Till och med spolarvätska har letat sig ner bakom det för bilismen nya locket, ofta färgat i blått – precis som locket för spolarvätska.

Bilföretagen går inte ut med informationen, men vi har genom en anonym källa fått ta del av ett internt dokument från en europeisk biltillverkare som bekräftar kemikalieproducenten Totals siffror – en tredubbling av förbrukningen är att vänta för 2019 års modeller.

Lär dig knepen som gör påfyllningen smidig och riskfri på macken samtidigt som plånboken blir 3.000 kronortyngre i slutet av året – för du vet väl att du kan tanka AdBlue för en tiondel av priset som vad vätskan kostar om du köper den på flaska?

AdBlue sprutas in i avgasröret för att sänka nivån av kväveoxider. Insprutningsventilen har felat för flera biltillverkare med kristallisering av ämnet som följd. Det gör att reningsfunktionen upphör och att du måste åka in till verkstaden.

Bilen kan inte startas utan AdBlue

AdBlue är produktnamnet på en vätska som består till 67,5 procent av destillerat vatten och till 32,5 procent av urea – ett ämne som även återfinns i urin. Vätskan är gift- och luktfri, men bör hanteras varsamt då den kraftigt kristalliseras om den torkar in. Torka därför rent om du får vätskan på bil eller kläder.

De flesta moderna och lite större dieselbilar använder sig av AdBlue och påfyllningslocket hittas normalt vid sidan av bränslepåfyllningsröret – letaefter ett blått lock. Vätskan är en viktigdel för avgasreningssystemet. Tar den slut kommer bilen enligt lagkrav inte kunna startas igen. För att kunna starta motorn måste AdBlue fyllas på, och ofta norr om fem liter för att sensorn i tanken ska kunna registrera det.

Vätskan används för att reducera skadliga ämnen i dieselmotorns avgaser. Den lagras i en separat tank som ofta rymmer omkring 20 liter. Vätskan färdas med slangar från tanken till avgasröret där den sprutas in uppströms om SCR-katalysatorn. Vid hög temperatur kommer vätskan reagera och omvandlas till ammoniak. När ammoniaken och kväveoxiderna blandas i SCR-katalysatorn bryts merparten av kväveoxiderna ner till ofarligt vatten och kväve.

AdBlue fryser när temperaturen sjunker under –11 grader. För att kunna säkerställa avgasrening i de kallare regionerna utrustas därför tanken med uppvärmning. Om inte den frysta vätskan hinner tina – exempelvis under flera kortare körningar – kommer AdBlue-insprutningentillfälligt att stängas av. Du som kör en dieselbil i kallt vinterväder kan därför märka att AdBlue-förbrukningen minskar under vintern.

När skapas kväveoxider?

Kväveoxider bildas främst under varma förbränningstemperaturer inne i motorn. Förbränningstemperaturen ökar av flera anledningar. Exempel på körsituationer är:

• Motorvägskörning.
• Tungt lastad bil eller körning med släp.
• Magert blandningsförhållande mellan bränsle och luft (Lambda högre än 1).
• Höga vridmomentsuttag under låga motorvarvtal.

Bilindustrin har under årtionden satsat på att deras motorer ska få lägreförbrukning och koldioxidutsläpp. Bieffekten har under denna period varit en ökning av kväveoxidutsläppen – men det har inte prioriterats, fram tills nu.

För att drastiskt minskautsläppen krävs motorjusteringar som ofta påverkarbränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen negativt. Flera bilar får till följd av detta med 2019 års modells intåg förhöjt koldioxidvärde. Det är detta värde bilens skattekostnad baseras på. Skatten för fossilbilar har dessutom höjts för året, vilket medför radikala ökningar i ägandekostnader för bilköparna.

2019 års dieselbilar kommer bli dyrare än 2018 års modeller. Snaran ligger runt dieselmotorns hals och bödlarna är till antalet två. EU:s koldioxid- och Euro-klasskrav samt densvenska skattetabellen.

Alla åtgärder för att reducera de skadliga ämnena leder till höga kostnader. Redan idag kan avgasreningen för en mindre dieselbil stå för en fjärdedel av den totala produktionskostnaden. I slutändan står konsumenten för kostnaden, en kostnad som i framtiden förmodligen inte kommer kunna ses som försvarbar. Har dieseln en framtid i morgondagens bilhallar?

Spara pengar – fyll på AdBlue rätt

Flera moderna bilar är anpassade för att tankas från en pump som ofta finns placerad i närheten av lastbilarnas dieselpumpar. Missar du den kan det kosta dig tusentals kronor om året, förutsatt att bilen faktiskt anpassats för att fyllas på där – vilket de flesta bilar av 2019 års modell har.

Flerabensinstationer har ocksåbörjat montera långsammare AdBlue-pumpar som ska fungera för alla bilar. Mängden AdBlue som pumpas från de långsammare pumparna är 10 liter per minut medan lastbilspumparna är anpassade för 40 liter per minut. Priset på vätskan från pump ligger runt 7 kronor litern.

Om dusom bilägareinte känner till pumparna kan det leda till onödiga extrakostnader. Inne på bensinmacken säljs ofta mindre, 1,5 liter stora plastbehållare med anslutning som inte ska spilla. Circle K tar 107 kronor för en sådan flaska vilket motsvarar 71,30 kronor för en liter.

För en större mellanklassbil som körs omkring 2.000 mil om året kan AdBlue-konsumtionen kosta digöver 3.500 kronor per år. Hade istället samma mängd pumpats i bilen hade kostnaden stannat på 350 kronor.

Alla bilar kan dock inte tankas från snabbpumparna. Om bilen inte är anpassad för det kan tankningen skvätta på dig och bilen. Slå upp kapitlet AdBlue i din bils instruktionsbok för att läsa mer om vad din bil är anpassad för.

Så mycket ökar AdBlue-förbrukningen i moderna dieselbilar

Siffrorna gäller AdBlue-förbrukning och kommer från Total.På Totals hemsidakan du själv se hur mycket AdBlue din framtida dieselbil kan förbruka.

Modellår 2018Modellår 2019
BilmodellLugn körningSportig körningLugn körningSportig körning
BMW 520d Touring15 l20 l40 l50 l
Audi A4 Avant15 l20 l40 l50 l
Audi A6 Avant15 l15 l40 l50 l
Ford Transit20 l30 l50 l65 l
Jaguar E-Pace15 l20 l40 l50 l
Land Rover Discovery15 l15 l45 l60 l
Range Rover15 l15 l45 l60 l
Mercedes E-klass15 l20 l40 l50 l
Peugeot 300815 l20 l40 l50 l
Porsche Cayenne15 l15 l45 l60 l
Volkswagen Amarok15 l15 l50 l65 l
Volkswagen Passat15 l20 l40 l50 l
Snitt15,41 l18,75 l42,9 l55 l
Förbrukningsökningx 2,78x 2,93

Kostnadsrouletten

Att dieseldrivna bilarskulle kosta mer efter att det nyabonus/malus-systemet införts har varit fakta sedan länge. Åtgärderna biltillverkarna tvingas införa för att klara av de europeiskt satta reglerna för Euro 6c-utsläppskraven har däremot inte redogjorts med samma transparens.

Förutom att fordonsskatten för en Volvo V90 D5 ökar med omkring 68 procent kommer även den deklarerade bränsleförbrukningen öka med runt 12,5 procent. Den ökade mängd AdBlue som behövs kan göras till en billig historia i sammanhanget, men om påfyllningen sker med miljöfarliga plastflaskor istället för med pumpen kommer den årliga kostnaden för vätskan bli monumental.

Vi har varit i kontakt med Volvo för att få en redogörelse för hur mycket AdBlue denya modellernakommer förbruka. Volvo svarar att för sträckan 2.000 mil kommer det röra sig om tolv liter – siffror som kraftigt avviker från det Total redovisar på deras hemsida.

Total nämner inte Volvo i sinprognos, men flera av Volvos huvudkonkurrenter. BMW 5-serie Touring och Audi A6 Avant finns redovisade. Siffran för V90:s segmentkonkurrenter är 50 liter AdBlue för 2.000 mil.

I Sverige kommer det under året 2019 säljas omkring 140.000dieseldrivna bilar. Om dieselbilen körs iomkring 2.000mil per år kommer AdBlue-förbrukningen ligga på omkring 55 liter enligt Totals hemsida.

Samtliga dieselbilar som säljs under modellår 2019 kan alltså förbruka7,7 miljoner liter AdBlue under ett år. Om den volymen tankas från pump kommer den gemensamma kostnaden för de 140.000förarna vara 53miljoner kronor.

Om alla förarna istället fyller på med 1,5-liters flaskor som man köper inne på macken ökar densiffran radikalt. Kostnaden för samma mängd vätska stannar på 549miljoner kronor.

Detäröver en halv miljard kronor som svenska dieselbilsförare ska betala, många helt ovetande om att det finns billigare lösningar. Utöver det skulle det även resultera i över femmiljoner plastflaskor som produceras och säljs helt i onödan.

En ganska bitter prognos för ett ämne som ska främja miljön.

Så mycket dyrare blir Volvon

Det är viktigt att påpeka att den här uträkningen baseras på Totals siffror för snittförbrukning i segmentet, vilket för 2.000mils körning innebär50liter AdBlue. Volvos egna siffror för respektive körning är 12 liter AdBlue. Den årliga kostnaden för AdBlue enligt Volvos egna förbrukningsprognos blir mellan 83 kronor och 993 kronor beroende på hur bilen fylls upp.

...med dieselmotorn D5
EffektKoldioxidSkattFörbrukning
2017235 hk129g/km2.292 kr4,9 l/100 km
2018235 hk148g/km7.156kr5,6l/100 km

Bränslekostnad Volvo V90 D5 2017:980 liter ×15,46 = 15151 kr
Bränslekostnad Volvo V90 D5 2018:1120 liter ×15,46 = 17315 kr

...och med bensinmotorn T5
EffektKoldioxidSkattFörbrukning
2017254 hk154 g/km1.306kr6,8l/100 km
2018250 hk159g/km6.083kr6,8l/100 km

Bränslekostnad Volvo V90 T5 2017:1360 liter ×14,51 = 19734 kr
Bränslekostnad Volvo V90 T5 2017:1360 liter × 14,51 = 19734 kr

Bränsleförbrukningen ökar med årsmodell 2019 för diesel, men bibehålls för bensin. Både bensin och diesel får högre NOx-värde vilket märks när skatten ska räknas ut i bonus/malus.

Bränslekostnaden var dendagsaktuella. Antalet liter konsumerat på 2 000 mil kommer enbart av det deklarerade förbrukningsvärdet. Verkligt värde avviker omkring 35 % i våra tester.

...och så mycket dyrare blir AdBlue-förbrukningen

...med dieselmotorn D5
Lugn körningHård körning
20178,72/mil8,72/mil
201812,37–13,66/mil12,40/14,01/mil
...och med bensinmotorn T5
Lugn körningHård körning
201710,51/mil10,51/mil
201812,90/mil12,90/mil

AdBlue förbrukas i högre grad vid aktiv körning. Prisspannet anger billig AdBlue från pump och dyr AdBlue på plastflaska. Uträkningen är gjord genom sammanslagning av skatt, bränsleförbrukning och AdBlue-förbrukning.

Tanka inte fel – AdBlue i dieseltanken kan kosta 100.000

Att introducera en ny vätska som behöver fyllas på av bilägaren sker sällan ostraffat. Merparten av ägarna får inga problem – men att kalla feltankning för ovanligt skulle vara att fara med osanning.

Feltankningar som involverar AdBlue har redan hänt, flera gånger. Ett exempel är när AdBlue hällts direkt i dieseltanken efter att bilen bett om påfyllning. Ett misstag som kan kosta över 100.000kronor.

Ett par bilmärken är utrustade med en tank som är känslig för överfyllning. Överfyllning behöver inte vara ett problem under sommarhalvåret, men om det sker under vintern och temperaturen letar sig ner under –11 grader under en längre period kan vätskan frysa. Expansionen som då uppstår gör att tanken går sönder. Läs därför alltid instruktionsboken så att korrekt mängd vätska fylls på.

Bilar utrustade med AdBlue-tank är också utrustade med två så kallade NOx-sensorer monterade i avgasröret. Den första mäter partikelmängden i avgaserna innan rening, den andra verifierar att reningen fungerar.

Hälls vatten i tanken istället för AdBlue kommer alltså systemet känna av detta. Resultatet kan bli att bilen inte kan startas efter verifikation att reningssystemet inte fungerar. För att sedan få systemet att fungera igen måste tanken tömmas på vatten för att sedan fyllas på med ren AdBlue.

AdBlue-förbrukningen fyrdubblas

Få har upplevt att bilens uppgivnaförbrukning enligt körcykeln stämmer överens med den faktiska ute på vägen. Orsaken stavas till stor del NEDC, alltså det testet bilen utsätts för när bränsleekonomin och utsläppsvärdena ska sättas på papper.

För att ge bilens testade förbrukning större verklighetsanknytning sker nu skiftet från NEDC till den nya körcykeln WLTP. Det nya testförfarandet är mycket tuffare för biltillverkarna – till stor del på grund av att snitthastigheten ökar från 33,35 km/h till 46,5 km/h. Alla bilar producerade efter september 2018 måste registreras med Euro 6c – och det betyder att man använder WLTP istället för NEDC på alla nyproducerade bilar.

För att bilarna ska klara Euro 6c:s gränsvärde för kväveoxider – NOx – krävs en aktivare avgasrening, framför allt för dieseldrivna motorer. Förändringarna markerar startskotten för AdBlue-vätskans riktiga entré i personbilssegmentet.

Flera bilmärken har använt sig av AdBlue sedan tidigare, men även dessa modeller kommer påverkas. Två likadana bilmodeller, den ena tillverkad 2017 och den andra i slutet av 2018,kan på ytan se identiska ut. Men den senare kan få sin AdBlue-förbrukning fyrdubblad i förhållande till året innan. Detta sker allt som oftast utan att man bygger in en större tank.

Resultatet är att vätskan kommer behövas fyllas på mellan servicetillfällena. Räckvidden mellan påfyllningar varierar mellan bilfabrikat och modell – ett bra riktmärke är en framtida räckvidd på mellan 400 och 800 mil.

Hur man kör med motorn är också avgörande för hur mycket vätska som kommer att konsumeras. Aktiv körning, tung last och motorvägshastighet är faktorer som radikalt ökar törsten av AdBlue.

Modellår 2019 kommer alltså behöva påfyllning av AdBlue stundtals vid macken – vilket givetvis kommer göra det dyrare men även öka risken för feltankningar.

Kim Fellving är redaktionens senaste tillskott, som främst fokuserar på tekniska artiklar.

Experten: Bilägarna är inte korkade – det är biltillverkarnas fel

Jag har genom mina tidigare yrken fått samma visa berättad för mig otaliga gånger. "Kunden hällde AdBlue i dieseltanken, smart" eller varför inte klassikern "Hur kan man hälla spolarvätska i tanken, är det bara för att den också har blått lock?".

Varje gång jag hör detta kommer jag fram till samma slutsats. Kunden är inte klantig eller dum, kunden har fått för lite information. Varför inte ta resultatet av att köra AdBlue-tanken tom på vätska som ett lysande exempel? Har verkligen bilsäljaren och tillverkaren gjort sitt jobb vid leverans av bilen om kunden blir strandsatt och måste ta bärgare till verkstaden?

Kanske, bara kanske, har en säljare missat att trycka på denna punkt. Jag tror en ökad förbrukning av alla vätska som ska hällas i bilen är ett obehagligt ämne att ta upp, diesel som AdBlue. Något som kan irritera pompan kring nybilsleveransen. Eller varför inte något som för kundens tankar till dieselgate? Nej, bort med den informationen.

Om detta ansetts vara ett problem fram till dags datum är det bara en bråkdel av det vi kan förvänta oss i framtiden.

Tredubblasförbrukningen av AdBlue kommer också problematiken med samma ämne öka skalenligt, kanske mer då det inte längre kommer vara möjligt att slippa påfyllning mellan servicetillfällena. Sammanslaget blir det fler piskrapp mot dieselmotorn. Rappen hade kunnat undvikas om biltillverkarna valt attinformera sina nya kunder, men det undvek man även denna gång. Synd.

Tipsa oss: Kör du en dieseldriven bil av 2019 års modell?

Kontakta gärna Kim Fellvingoch berätta hur mycket AdBlue din bil konsumerar!

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated: 04/16/2023

Views: 6464

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.