Vad orsakar plötslig yrsel och illamående? (2023)

Vad orsakar plötslig yrsel och illamående? (1)

En plötslig yrsel kan vara oroande. Du kan känna känsla av yrsel, ostadighet eller snurrande (vertigo). Dessutom kan du ibland uppleva illamående eller kräkningar.

Men vilka tillstånd kan orsaka plötsliga, intensiva yrselanfall, särskilt när de åtföljs av illamående eller kräkningar? Läs vidare för att upptäcka mer om potentiella orsaker, möjliga botemedel och när du ska träffa en läkare.

Orsakerna till plötslig yrsel

Det finns många anledningar till att du plötsligt kan känna dig yr. Oftast uppstår dock plötslig yrsel på grund av problem i ditt inneröra.

Ditt innerör är viktigt för att upprätthålla balansen. Men när din hjärna tar emot signaler från ditt inneröra som inte stämmer överens med informationen som dina sinnen rapporterar, kan det resultera i yrsel och svindel.

Andra faktorer kan också orsaka plötsliga yrselanfall, inklusive:

 • cirkulationsproblem, såsom plötsliga blodtrycksfall eller otillräckligt blodflöde till din hjärna, såsom en övergående ischemisk attack (TIA) eller stroke
 • lågt blodsocker
 • anemi
 • uttorkning
 • värme slag
 • ångest eller panikångest

 • läkemedelsbiverkningar

Plötslig intensiv yrsel, som ofta åtföljs av illamående och till och med kräkningar, är kännetecknet för vissa specifika tillstånd. Nedan kommer vi att utforska vart och ett av dessa villkor mer i detalj.

Benign paroxysmal positionsyrsel (BPPV)

BPPV är ett tillstånd som orsakar plötsliga, intensiva känslor av yrsel. Känslan känns ofta som att allt runt omkring dig snurrar eller svajar, eller att huvudet snurrar på insidan.

När yrsel är allvarlig, åtföljs den ofta av illamående och kräkningar.

(Video) Doktor Mikael: "Därför får du yrsel" - Nyhetsmorgon (TV4)

Med BPPV uppstår symtom nästan alltid när du ändrar huvudpositionen. Ett avsnitt av BPPV varar vanligtvis mindre än en minut. Även om yrseln är kortvarig kan tillståndet bli störande för dagliga aktiviteter.

BPPV inträffar när kristaller i en specifik del av ditt inneröra lossnar. Ofta är den exakta orsaken till BPPV okänd. När en orsak kan fastställas är det ofta resultatet av:

 • skada i huvudet
 • störningar i innerörat
 • skada under öronoperation
 • onaturlig positionering på ryggen under längre perioder, som att ligga i en tandläkarstol

När dessa kristaller lossnar flyttar de in i en annan del av ditt inneröra där de inte hör hemma. Eftersom kristallerna är känsliga för gravitationen kan förändringar i huvudets position orsaka intensiv yrsel som verkar komma från ingenstans.

Behandlingen innebär vanligtvis att din läkare manövrerar ditt huvud i specifika riktningar för att flytta de lossnade kristallerna. Detta kallas canalith repositioning, eller Epley-manövern. Kirurgi kan vara nödvändigt när detta inte är effektivt. Ibland kan BPPV försvinna av sig själv.

Ménières sjukdom

Menières sjukdom påverkar även innerörat. Det påverkar vanligtvis bara ett öra. Personer med detta tillstånd kan uppleva svår svindel, vilket kan leda till illamående. Andra symtom på Ménières sjukdom inkluderar:

 • dämpad hörsel
 • en känsla av fullkomlighet i örat
 • ringningar i öronen (tinnitus)
 • hörselnedsättning
 • förlust av balans

Symtomen på Ménières sjukdom kan komma plötsligt eller efter en kort episod av andra symtom som dämpad hörsel eller ringningar i öronen. Ibland kan episoder vara åtskilda, men andra gånger kan de inträffa närmare varandra.

Menières sjukdom uppstår när vätska samlas i ditt inneröra. Vad som orsakar denna vätskeansamling är okänt, även om infektioner, genetik och autoimmuna reaktioner misstänks.

Behandlingsalternativen för Ménières sjukdom inkluderar:

 • mediciner för att behandla symtom på yrsel och illamående
 • saltrestriktion eller diuretika för att minska mängden vätska som din kropp behåller

 • injektioner med steroider eller antibiotikumet gentamicin för att lindra yrsel och svindel
 • tryckbehandling, under vilken en liten enhet avger tryckpulser för att förhindra yrsel
 • operation, när andra behandlingar inte är effektiva

Labyrintit och vestibulär neurit

Dessa två tillstånd är nära besläktade. Båda har att göra med inflammation i ditt inneröra.

(Video) Föreläsning: Yrsel

 • Labyrintit inträffar när en struktur som kallas labyrinten i ditt inneröra blir inflammerad.

 • Vestibulär neurit involverar inflammation i den vestibulocochleära nerven i ditt inneröra.

Med båda tillstånden kan yrsel och svindel komma plötsligt. Detta kan leda till illamående, kräkningar och problem med balansen. Personer med labyrintit kan också uppleva ringningar i öronen och hörselnedsättning.

Det är okänt vad som orsakar labyrintit och vestibulär neurit. Det tros dock att en virusinfektion kan vara inblandad.

Behandlingen innefattar ofta mediciner som kan lindra symtom som yrsel och illamående. Om balansproblem kvarstår kan behandlingen involvera en typ av terapi som kallas vestibulär rehabilitering. Denna terapi använder olika övningar för att hjälpa dig att anpassa dig till förändringar i balansen.

Vestibulär migrän

Personer med vestibulär migrän upplever yrsel eller svindel i samband med migränattacker. Andra symtom kan vara illamående och känslighet för ljus eller ljud. I vissa fall kan en huvudvärk inte ens vara närvarande.

Längden på dessa symtom kan variera allt från flera minuter till flera dagar. Liksom andra typer av migrän kan symtomen utlösas av stress, brist på vila eller vissa livsmedel.

Det är okänt vad som orsakar vestibulär migrän, även om genetik kan spela en roll. Dessutom har tillstånd som BPPV och Ménières sjukdom associerats med vestibulär migrän.

Behandling innebär att man använder receptfria (OTC) eller receptbelagda läkemedel för att lindra migränsmärta och symtom på yrsel eller illamående. Vestibulär rehabilitering kan också användas.

Ortostatisk hypotension

Ortostatisk hypotoni är ett tillstånd där ditt blodtryck plötsligt sjunker när du byter position snabbt. Det kan hända när du går från att ligga ner till att sitta upp eller från att sitta upp till att stå.

(Video) 10 أدوية مينفعش توقفها مرة واحدة و الا هيكون فيه خطر على حياتك

Vissa personer med detta tillstånd har inga märkbara symtom. Men andra kan uppleva symtom som yrsel och yrsel. Andra symtom kan vara illamående, huvudvärk eller till och med svimningsepisoder.

Blodtrycksfallet innebär att mindre blod strömmar till din hjärna, muskler och organ, vilket kan leda till symtom. Ortostatisk hypotoni har kopplats till neurologiska tillstånd, hjärtsjukdomar och vissa mediciner.

Ortostatisk hypotoni kan hanteras genom livsstilsförändringar. Detta inkluderar:

 • byter position långsamt
 • sitta ner medan du utför dagliga uppgifter
 • byta medicin, om möjligt

TIA eller stroke

Ofta kallad ministroke, en övergående ischemisk attack (TIA) är som en stroke, men symtomen varar vanligtvis bara några minuter. Det händer när det finns en tillfällig brist på blodflöde till en del av hjärnan.

Till skillnad från en stroke orsakar en TIA vanligtvis inte bestående skador. Men det kan vara ett varningstecken för en allvarligare stroke.

Även om det är sällsynt, kan en TIA vara orsaken till plötslig yrsel. Enligt a 2006 studiecirka 3 procent av akutmottagningspatienter som har plötslig yrsel diagnostiseras med en TIA.

Ibland är en plötslig yrsel det enda symptomet på en TIA. Andra gånger kan det finnas andra symtom. Dessa inkluderar:

 • svaghet, domningar eller stickningar i armen, benet eller ansiktet, vanligtvis på ena sidan av kroppen

 • sluddrigt tal eller svårigheter att prata
 • problem med balansen
 • synförändringar
 • plötslig, svår huvudvärk
 • desorientering, förvirring

Även om det är mindre vanligt, kan plötslig yrsel också orsakas av en stroke, särskilt en hjärnstam stroke. Med ett hjärnstamslag:

 • Yrsel varar längre än 24 timmar.
 • Yrsel, svindel och obalans uppstår vanligtvis samtidigt.
 • Svaghet på ena sidan av kroppen är vanligtvis inte ett symptom.
 • I svårare fall kan symtom inkludera sluddrigt tal, dubbelseende och minskad medvetandenivå.

Om du har några symtom på en TIA eller stroke är det viktigt att få omedelbar läkarvård. Din läkare kommer att avgöra om du har haft en TIA eller stroke, eller om dina symtom har en annan orsak.

Hjälper några egenvårdsåtgärder?

(Video) Vad är stroke? Hur känner man igen stroke och hur behandla i akutskedet?

Om du plötsligt får yrsel eller svindel, överväg att ta följande steg:

 • Sätt dig ner så fort yrseln kommer.
 • Försök att undvika att gå eller stå tills yrseln går över.
 • Om du måste gå, rör dig långsamt och använd en stödjande anordning som en käpp, eller håll i möbler för stöd.
 • När din yrsel har gått över, se till att gå upp mycket långsamt.
 • Överväg att ta en OTC-medicin som dimenhydrinat (Dramamine) för att lindra ditt illamående.
 • Undvik koffein, tobak eller alkohol, vilket kan förvärra dina symtom.

När man ska träffa en läkare

Boka tid för att träffa din läkare eller vårdgivare om du har plötslig yrsel som:

 • händer ofta
 • är svår
 • håller länge
 • kan inte förklaras av ett annat hälsotillstånd eller en medicin

För att hjälpa till att diagnostisera orsaken till din yrsel kommer din läkare att fråga om din sjukdomshistoria och utföra en fysisk undersökning. De kommer också att utföra en mängd olika tester. Dessa kan inkludera:

 • balans- och rörelsetestning, vilket kan hjälpa till att avgöra om specifika rörelser leder till symtom
 • ögonrörelsetestning för att upptäcka onormala ögonrörelser i samband med innerörattillstånd

 • hörseltest för att kontrollera om du har någon hörselnedsättning
 • avbildningstester som MRI eller CT-skanningar för att generera en detaljerad bild av din hjärna

Sök akut medicinsk vård om du upplever plötslig yrsel som uppstår med något av följande symtom:

 • känslor av domningar, svaghet eller stickningar
 • svår huvudvärk
 • sluddrigt tal eller problem med att prata
 • bröstsmärta
 • snabba hjärtslag
 • problem att andas
 • frekventa kräkningar
 • förändringar i din hörsel, såsom ringningar i öronen eller hörselnedsättning
 • suddig eller dubbelseende
 • förvirring
 • svimning

Om du inte redan har en leverantör kan vårt Healthline FindCare-verktyg hjälpa dig att ansluta till läkare i ditt område.

Poängen

Många upplever yrsel av en eller annan anledning. Men i vissa fall kan yrsel tyckas komma från ingenstans och vara intensiv. I dessa fall kan du också uppleva symtom som illamående eller kräkningar.

Många av orsakerna till denna typ av yrsel är förknippade med inneröratproblem. Exempel inkluderar BPPV, Ménières sjukdom och vestibulär neurit.

Se din läkare om du har yrsel eller svindel som är frekvent, allvarlig eller oförklarlig. Andra symtom som svår huvudvärk, domningar eller förvirring kan indikera ett annat tillstånd, såsom stroke, och kräver akut läkarvård.

FAQs

Varför blir jag yr helt plötsligt? ›

Yrsel uppstår när det blir en störning i balansfunktionen. Plötsligt stämmer inte signalerna mellan de olika sinnesorganen i kroppen överens med vad hjärnan är van vid och förväntar sig. En intressekonflikt uppstår och du känner yrsel. Hjärnans samordning är känslig.

Vilka sjukdomar kan ge yrsel? ›

Ménières sjukdom

Yrseln kan pågå mellan en halvtimme och upp till 6-8 timmar. Man känner sig sjösjuk, blir ofta illamående och kräks. Under svårare attacker kan det vara svårt att stå och gå. Många upplever att anfallen kommer i samband med stress eller påfrestningar av olika slag.

När ska man söka vård för yrsel? ›

Men i sådana fall då yrseln uppkommer i samband med något av följande symptom ska man uppsöka vård: vid trauma som fall eller slag. huvudvärk, oförklarlig feber eller öronvärk. stelhet i nacken, t.

Vad ska man göra när man känner sig yr? ›

Yrsel är ett komplext problem, som ofta kan behandlas med relativt enkla åtgärder. Råd om fysisk aktivitet kan ofta vara en god grund för behandling. Godartad lägesyrsel är relativt enkelt att diagnostisera och behandla. Vestibulär rehabilitering hjälper många patienter med yrsel.

Hur vet man att det är kristallsjuka? ›

Symtom. Vanliga symtom vid kristallsjuka är yrsel som kommer när du vänder eller vrider på huvudet, så kallad karusellyrsel. Om du sitter upp kan du även känna dig yr när du lutar huvudet framåt eller bakåt. Yrseln brukar vara från några sekunder upp till en halv minut.

Varför känns det som det gungar? ›

Enligt en grov bedömning kan man säga att yrsel som förorsakar en känsla av att omgivningen roterar snabbt, det vill säga rotatorisk yrsel, syftar på en störning i balansorganen. Osäker balans, en “svag, gungande känsla”, syftar däremot på en störning i balanssystemet.

Hur känns yrsel vid hjärntumör? ›

Du kan till exempel få huvudvärk, yrsel eller illamående. Du kan uppleva att en kroppsdel blir allt svagare och att den känslan sprider sig. En hjärntumör kan också ge symtom som försämrad syn, hörsel och tal. Du kan få ändrad reaktionsförmåga, till exempel bli allt mer orkeslös.

Kan yrsel ha med hjärtat att göra? ›

Hjärtrelaterade orsaker till yrsel

Om man lider av enbart yrsel beror det oftast inte på en hjärtsjukdom. Men yrsel är ett relativt vanligt symtom vid olika hjärtsjukdomar. Orsaken är då alltid att hjärtat av någon anledning inte pumpar tillräckligt effektivt för att hjärnan skall förses med den mängd blod den behöver.

Får en konstig känsla i huvudet? ›

Det kan till exempel bero på stress, spända muskler, förkylning, oro eller synfel. Oftast går huvudvärken över av sig själv, men ibland kan den sitta i länge eller komma oftare. Även om det är ovanligt kan huvudvärk vara symtom på en allvarlig sjukdom. Den här texten handlar om huvudvärk hos vuxna.

Kan yrsel bero på hjärntumör? ›

Symtomen beror på var i hjärnan tumören sitter och vilka kroppsfunktioner som den delen av hjärnan styr. En del symtom kan bero på att tumören ökar trycket i huvudet. Här är exempel på symtom, du kan få ett eller flera av dem: huvudvärk, yrsel och illamående.

Kan man få yrsel av Covid? ›

Övriga symtom på långvarig covid:

yrsel. kronisk smärta. muskelvärk. huvudvärk.

Kan yrsel komma från nacken? ›

Att det finns ett nära samband mellan yrsel och smärta i nacken har man anat länge inom sjukvården, men nu har forskare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet för första gången också kunnat visa detta experimentellt.

Kan yrsel komma från ögonen? ›

När synen lurar oss

Vi orienterar oss delvis med hjälp av synintryck. Men ögonens rörelser är också ihopkopplade med impulserna från balansorganen. Rubbade synintryck och situationer när synintryck inte överensstämmer med annan balansinformation är en vanlig orsak till att uppleva yrsel.

Kan spänningar i nacken ge yrsel? ›

– Om du spänner dig i nacke, axlar och övre skulderbladen väldigt länge utan att vila eller stretcha riskerar du att drabbas av kronisk muskelsmärta, ibland även yrsel och huvudvärk, säger Lotta Dellve, professor i ergonomi.

Kan man bli yr av ångest? ›

Ångest kan kännas olika för olika människor. Den kan kännas tydligt i kroppen, till exempel genom hjärtklappning, svettningar eller yrsel. Eller vara mer diffus, som en känsla av rastlöshet eller obehag. Ångest är en individuell upplevelse, men det finns även saker som många kan känna igen sig i.

Kan man få kristallsjuka av stress? ›

Symptomen misstolkas och patienten får höra att den lider av stress och depression. Vilket är vanligt, men grundproblemet är egentligen ett annat, säger Daniel. – Hos 30 procent har något hänt i innerörat. Hos övriga 70 procent är det andra orsaker som har utlöst det.

Kan man må illa av Kristallsjukan? ›

Kristallsjuka kan utöver yrseln även orsaka andra symptom. Det är vanligt att må illa och få tillfälliga balanssvårigheter. Vanliga symptom vid kristallsjuka: kraftig yrsel i samband med olika huvudrörelser.

Kan kristallsjuka gå över av sig själv? ›

Vad kan jag göra själv? Kristallsjuka går ofta över av sig själv efter några veckor och ger inga bestående besvär. Vid kristallsjuka finns övningar du kan prova att göra för att snabbare bli bättre. Du ska då röra huvudet i de positioner som gör att du känner dig yr.

Varför har jag yrsel och ett konstant tryck i huvudet? ›

Kontakta också en vårdcentral om du har ett eller flera av följande besvär: Du har huvudvärk som håller i sig och som inte lindras av receptfria läkemedel. Du tar läkemedel mot huvudvärk flera gånger i veckan. Du har huvudvärk som känns annorlunda än vid tidigare tillfällen.

Varför blir man yr och kallsvettig? ›

Lågt blodtryck, kallas också för hypotension eller hypotoni, och är oftast helt ofarligt. Ett lågt blodtryck kräver sällan någon behandling men kan innebära att du lättare får blodtrycksfall. Då kan du bli yr, svag, kallsvettig och få svimningskänslor.

Vad är menieres sjukdom? ›

Ménières sjukdom är en sjukdom i innerörat som ger återkommande anfall av yrsel. Det är vanligt att dessutom få en varierande hörselnedsättning, tinnitus och tryckkänsla i ena örat. Behandlingen går bland annat ut på att motverka stress men det finns även läkemedel som kan hjälpa.

Hur jag upptäckte min hjärntumör? ›

Symptom på hjärntumör. Symtomen på hjärntumör beror på var tumören ligger, hur stor tumören är, vilken typ av vävnad den består av och på vilket sätt och hur snabbt den växer. Tumörer av olika slag kan förorsaka liknande symtom. Det finns inget symtom som skulle vara typisk enbart för hjärntumörer.

Hur börjar hjärntumör? ›

Gliom är tumörer som uppkommer ur gliaceller i hjärnans stödjevävnad och är vanligtvis elakartade. Nervcellerna hos en vuxen skiljer sig från andra celler i kroppen genom att de vanligtvis inte delar sig. När nervceller dör ersätts de därför inte av nya celler. Hjärntumörer hos vuxna börjar sällan växa i en nervcell.

Kan symtom på hjärntumör komma och gå? ›

Ibland kommer symtomen smygande. Krampanfall eller epileptiska anfall kan till exempel vara så milda att ingen annan än du själv lägger märke till dem, men kan sedan växa sig starkare med tiden. Förlamning kan också utvecklas långsamt och börja som en svaghet i en kroppsdel, som sedan sprider sig.

Vad är tyst infarkt? ›

Kraftig smärta i bröstet

Vissa kan insjukna i hjärtinfarkt utan att de upplever smärta. Det kallas tyst infarkt och upptäcks oftast på EKG eller vid en ultraljudsundersökning. Mindre typiska besvär är vanligare hos kvinnor, äldre och hos de med annan samsjuklighet, som diabetes och njursjukdom.

Kan illamående vara hjärtinfarkt? ›

Symtom på hjärtinfarkt

Men typiska symptom är: obehag/tryck/smärta i bröstet, ibland strålar smärtorna ut i den ena eller båda armarna, halsen, käkarna och/eller mellan skulderbladen. Även illamående, andnöd (andfåddhet) och kallsvettning kan förekomma.

Hur känns det innan hjärtinfarkt kvinna? ›

Atypiska symtom som värk i käkarna eller skulderpartiet, tyngdkänsla, ont i magen, illamående, yrsel, andnöd, stark trötthet förekommer i högre grad hos äldre, kvinnor och patienter med diabetes och njursvikt. Viktigt är att man bedömer dessa symtom i relation till patientens riskfaktorprofil och övriga kliniska fynd.

Vilka symtom är vanliga stroke? ›

Symtom
 • Du får domningar eller förlamningar i ansiktet, armarna och benen, oftast i ena kroppshalvan.
 • Du får svårt att prata och förstå.
 • Du blir förvirrad.
 • Du får synstörningar på ena ögat eller båda ögonen.
 • Du blir yr och få svindel.
 • Du får försämrad balans och få svårt att gå.
11 Feb 2020

Hur länge kan man ha en hjärntumör utan symtom? ›

Tiden från det första symtomet till diagnosen kan ofta säga något om tillväxthastigheten och därmed om malignitetsgraden: Personer med glioblastom har ofta haft symtom i bara några veckor. Personer med långsamt växande tumörer, som meningiom kan ha haft symtom i flera år.

Kan man ha hjärntumör utan huvudvärk? ›

De vanligaste debutsymtomen vid hjärntumör är epileptiskt anfall, fokala bortfallssymtom eller mer diffusa psykiska symtom och kognitiv påverkan. Huvudvärk är vanligt vid hjärntumör, men förekommer sällan ensamt som debutsymtom.

Är det farligt med yrsel? ›

Den som får en yrselattack känner det som om världen plötsligt börjat snurra och blivit omöjlig att kontrollera. Upplevelsen är mycket obehaglig och ångestskapande. Men yrsel tyder sällan på någon farlig sjukdom, och det går att bekämpa besvären genom att träna upp sin balans.

Kan man bli yr av ångest? ›

Ångest kan kännas olika för olika människor. Den kan kännas tydligt i kroppen, till exempel genom hjärtklappning, svettningar eller yrsel. Eller vara mer diffus, som en känsla av rastlöshet eller obehag. Ångest är en individuell upplevelse, men det finns även saker som många kan känna igen sig i.

Kan man få kristallsjuka av stress? ›

Symptomen misstolkas och patienten får höra att den lider av stress och depression. Vilket är vanligt, men grundproblemet är egentligen ett annat, säger Daniel. – Hos 30 procent har något hänt i innerörat. Hos övriga 70 procent är det andra orsaker som har utlöst det.

Kan man bli yr i huvudet av stress? ›

Förändrad sinnesstämning. Du är lättirriterad och får starka känsloreaktioner får yrsel, ångest, känner dig nedstämd och orolig och fastnar i negativa tankar. Du blir känsligare för sinnesintryck som ljud och ljus.

Kan yrsel komma från nacken? ›

Att det finns ett nära samband mellan yrsel och smärta i nacken har man anat länge inom sjukvården, men nu har forskare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet för första gången också kunnat visa detta experimentellt.

Kan yrsel bero på ögonen? ›

När synen lurar oss

Vi orienterar oss delvis med hjälp av synintryck. Men ögonens rörelser är också ihopkopplade med impulserna från balansorganen. Rubbade synintryck och situationer när synintryck inte överensstämmer med annan balansinformation är en vanlig orsak till att uppleva yrsel.

Hur länge kan yrsel sitta i? ›

Yrseln varar normalt från några sekunder upp till en halv minut och försvinner sedan, tills du gör samma rörelse igen. Här är exempel på hur kristallsjuka kan yttra sig: Att du får karusellyrsel när du vänder och vrider på huvudet. Att du känner dig yr när du sitter upp och lutar huvudet framåt eller bakåt.

Vad är inre stress? ›

Om stress. Om du upplevt inre stress under en längre tid, kanske beroende på en negativ arbetssituation eller en dålig relation, fortsätter kroppen vara inställd på kamp och flykt med förhöjda stresshormonnivåer. Vid en akut stressreaktion blir kroppens och hjärnans funktioner överbelastade.

Kan man bli illamående av stress? ›

Stress kan ta sig uttryck i många olika symtom från magtarmkanalen. Symtomen är vanliga och många människor förlägger spänningar och oro till denna del av kroppen. Ökad gasbildning, ökade tarmljud, förstoppning, diarré, illamående, kräkningar och värk av olika grad kan allt höra till bilden.

Finns det någon medicin mot yrsel? ›

Vad Arlevert är och vad det används för

Cinnarizin ingår i en grupp som kallas kalciumantagonister. Dimenhydrinat tillhör en grupp som kallas antihistaminer. Båda substanserna verkar genom att minska symtomen på vertigo (en känsla av yrsel eller av att det “snurrar“) och illamående.

Vad är menieres sjukdom? ›

Ménières sjukdom är en sjukdom i innerörat som ger återkommande anfall av yrsel. Det är vanligt att dessutom få en varierande hörselnedsättning, tinnitus och tryckkänsla i ena örat. Behandlingen går bland annat ut på att motverka stress men det finns även läkemedel som kan hjälpa.

Varför gungar det när jag går? ›

Många känner sig yra i huvudet och att det kan svartna för ögonen. Vertigo är en intensivare och kraftigare upplevelse av att antingen omgivningen eller själv snurrar runt en karuselliknande känsla (gyratorisk vertigo). Andra upplever en gungande känsla, som om man är ombord på en båt (nautisk vertigo).

Finns det medicin mot kristallsjuka? ›

Patienter med känsligt balanssinne kan använda läkemedel mot åksjuka en timme före behandlingen. Dessa läkemedel dämpar balansorganens impulser. De felaktiga impulserna som hjärnan tar emot blir då mindre intensiva. Särskilt snabbverkande är ett receptfritt medicinskt tuggummi mot åksjuka.

När kroppen går in i krisläge? ›

Du kan vara väldigt trött, nedstämd eller få ångest. Du kan ha svårt att koncentrera dig på dina vardagssysslor, på jobbet eller skolan. Dina känslor kan växla snabbt. Du kan vara glad en stund, och sedan plötsligt bli ledsen, uppgiven eller irriterad.

Får en konstig känsla i huvudet? ›

Det kan till exempel bero på stress, spända muskler, förkylning, oro eller synfel. Oftast går huvudvärken över av sig själv, men ibland kan den sitta i länge eller komma oftare. Även om det är ovanligt kan huvudvärk vara symtom på en allvarlig sjukdom. Den här texten handlar om huvudvärk hos vuxna.

Vad är Stresshjärta? ›

Långvarig stress kan utlösa sjukdomen brustet hjärta eller takotsubo. Sjukdomen har många likheter med hjärtinfarkt och drabbar nästan bara kvinnor. Takotsubo-kardiomyopati eller brustet hjärta var tills för tio år sedan en relativt okänd hjärtsjukdom i Sverige.

Videos

1. ATLAS RÄTTNING väl förklarad
(Atlantomed Atlaskorrektur)
2. Vad skiljer en panikattack och en ångestattack?
(Ångestskolan)
3. VAD ÄR PANIKÅNGEST? - Ångestskolan
(Ångestskolan)
4. Hjärnskydd och antidepressiva medel - Varför händer de?
(Dr. Tracey Marks)
5. Vaknar du med huvudvärk – det kan vara hjärntumör - Nyhetsmorgon (TV4)
(Nyhetsmorgon)
6. Illamående och diarré
(Bayer Sverige)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 02/01/2023

Views: 5686

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.